04.6687 6868
  • Sản phẩm thiết bị giáo dục, thiết bị dạy học

Bộ tranh toán Lớp 12

Bộ tranh toán Lớp 12 theo tiêu chuẩn của bộ giáo dục đào tạo
04.6687 6868 - 0907 668 118
Ngõ 319 - ngách 293/12 - số nhà 11 - đường Tam Trinh - quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Bộ tranh toán Lớp 12 thpt

Mã thiết bị: PTTH1004 - PTTH1005 - PTTH1006 - PTTH1007 - PTTH1008 - PTTH1009 - PTTH10010 - PTTH10011

Bảng tổng kết các dạng đồ thị của mỗi loại hàm số

Bảng tổng kết các dạng đồ thị của hàm số bậc ba: Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2  cán láng OPP mờ.

Bảng tổng kết các dạng đồ thị của hàm số bậc bốn: Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

Bảng tổng kết các dạng đồ thị của hàm phân thức: Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

Bảng tổng kết các dạng đồ thị của hàm phân thức: : Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

Bảng tổng kết các dạng đồ thị của hàm số lũy thừa: Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

Bảng tổng kết các dạng đồ thị của hàm số mũ: Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

Bảng tổng kết các dạng đồ thị của hàm số logarit: Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

Bảng công thức nguyên hàm: Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 04.6687 6868
Số di động: 0907 668 118
Email: cnptgd@gmail.com

Video